Aanvraagprocedure

De aanvraag van de Eurovergunning kan via het ondernemersloket

Procedure aanvragen eurovergunning

De aanvraag van de Eurovergunning kan via het ondernemersloket. Bij het ondernemersloket moet u inloggen met eHerkenning. EHerkenning is een online identificatie voor ondernemers. Nu kunt u daar nog inloggen met niveau 1. Dat wordt als code EH1, vanaf volgend jaar 2021 wordt dat niveau 3 met als code EH3.
Daarna wordt er gevraagd je bewijsstukken in te vullen.

Een Eurovergunning nodig?
Vraag hem hier aan!

Als u een bedrijf wilt starten die transporteert heeft u de Eurovergunning nodig anders mag u niet vervoeren voor een derden.

Online aanvraag

Er moeten een aantal bewijsstukken worden aangeleverd bij eurovergunning.eu.

  • U moet uw vakdiploma’s uploaden als bewijs dat je bevoegd bent om transport te begeleiden.
  • U dient een Verklaring Omtrent het Gedrag te uploaden. U hebt de VOG Natuurlijke Personen nodig of VOG Rechts Personen. De aanvraag van VOG kan best een poosje duren, dat kan zomaar tot de acht weken oplopen. Terwijl u aan het wachten bent op uw VOG kunt u de Eurovergunning al aanvragen.
  • Bij de bewijsstukken moet u ook de vermogensopstelling, daarbij hoort ook de RA-accountant en AA-accountant verklaring. U mag ook uw kapitaal aantonen via een persoon die aangesloten is bij de NOAB of via het Register van Belastingadviseurs.
  • Als u niet zelf in het bezit bent van de verplichtte diploma’s en een andere persoon hebt aangesteld om het vervoer aan te sturen dan moet u het contract met deze persoon ook uploaden.
  • Er kunnen soms ook nog andere dingen gevraagd worden als u de aanvraag op eurovergunning.eu invult, aangezien die vragen worden afgesteld op de antwoorden die gegeven worden.

Papieren aanvraag

U kunt ook uw aanvraag op papier doen. U kunt dan de aanvraag invullen die op onze website staat. U moet wel dezelfde bewijsstukken als de online aanvraag bij de papieren aanvraag doen. Ook kunnen bij een papieren aanvraag nog meer bewijsstukken worden gevraagd.

Eurovergunning.eu zal u nadat u de aanvraag heeft ingeleverd op de andere bewijsstukken vragen. U hoeft geen KVK-bewijsstukken meer mee te sturen deze kunnen wij zelf vinden in het Handelsregister.

Aanvraagprocedure eurovergunning

De verdere afwikkeling

Betalen

Bij een online aanvragen kunt u ervoor kiezen om gelijk af te rekenen met iDEAL, of u kunt ervoor kiezen om het later te doen via een afschrift van de bank. Als u uw aangifte op papier ingevuld hebt en deze is binnengekomen bij eurovergunning.eu dan krijgt u binnen twee dagen een e-mail van ons waarin de factuur te vinden is. Als het bedrag op onze rekening staat gaan wij beginnen met de aanvraag.

Behandelperiode

Vaak lukt het ons op een uw aanvraag binnen één tot drie weken behandeld te hebben. Eurovergunning.eu krijg officieel acht weken de tijd om de aanvraag te verwerken, die periode gaat in als alle gegevens bij eurovergunning.eu binnen zijn en als het geld op onze rekening staat.

De papieren

Als wij de aanvraag en bewijsstukken goedgekeurd hebben krijgt u de Eurovergunning op papier. Ook zitten er koppies bij toegevoegd voor u andere voertuigen. Als u het niet met de beslissing over uw aanvraag eens bent kunt u binnen zes weken een aanklacht indienen bij eurovergunning.eu.