Voorwaarden

Voor het verkrijgen van een Eurovergunning moet uw bedrijf wel aan een paar voorwaarden voldoen

1. Werkelijk bedrijf

Uw bedrijf moet een echt bedrijf zijn, dat houdt in dat u een adres nodig heeft waarop uw bedrijf staat ingeschreven. Dat hoeft niet perse een kantoorruimte zijn maar mag ook een huis zijn, dat maakt geen verschil voor het aanvragen van de Eurovergunning.
Dat houdt ook in dat er een goede administratie hoort te zijn over de chauffeurs. Daar wordt het personeelsbeleid in opgeslagen en informatie over de tijden waarop de chauffeurs rijden en wanneer ze rusten.

Eurovergunning.eu kan ook gegevens aanvragen over uw voertuig(en), wij kunnen dan uw kentekenbewijs, of de overeenkomst van het huren of leasen van uw voertuigen.

2. Financieel

U kunt pas een Eurovergunning ontvangen als u over genoeg middelen in handen heeft om een goede start te maken. Ook moet u genoeg financiële middelen beheren om een goede toekomst te zien in uw bedrijf. U moet in ieder geval een kapitaal voor uw bedrijf hebben van €9.000. Maar als u meerdere voertuigen heeft of gaat kopen, dan is de regel dat u voor elk nieuw voertuig nog €5.000 tot u beschikking heeft. U kunt alleen uw kapitaal aantonen door het beschikbaar te hebben in het risicodragend vermogen. Ook heeft u bewijs nodig van een AA-accountant of een RA-accountant. U mag ook uw kapitaal aantonen via een persoon die aangesloten is bij de NOAB of via het Register van Belastingadviseurs. Wel moet die verklaring opgezet zijn volgens de regels van de ‘aanvraag van het Onderzoeksprotocol’ of het mag aangetoond worden via het protocol van ‘de verlening van de Eurovergunning’. Deskundigen hebben deze gegevens tot hun beschikking.

Eurovergunning.eu aanvaard de jaarrekening van de voorafgaande twee jaar als de aanvraag van de Eurovergunning voor 1 oktober is gedaan. Als dat niet het geval is dan aanvaard eurovergunning.eu alleen de jaarrekening één jaar daarvoor.

Als eurovergunning.eu uw aanvraag verwerkt kijkt eurovergunning.eu of uw bedrijf onder de risicobedrijven valt. Uw bedrijf komt daarvoor in aanmerking als, uw eigen kapitaal wordt gevuld met een lening die u nog moet afbetalen of als uw eigen vermogen minder dan 20 % bedraagt. Doordat uw bedrijf dan een risicobedrijf is controleert eurovergunning.eu ieder jaar of u over de afgesproken financiële middelen beschikt. Als uw bedrijf wordt gecontroleerd, moet u via de financiële gegevens aantonen dat u nog over de afgesproken financiële middelen bezit. Dat kunt u aantonen via de jaarrekening of een belastingaangifte en het kan ook via een vermogensopstelling waarin uw vermogen staat.

3. Vakkennis

De persoon die de transportwerkzaamheden regelt moet diplomatiek bevoegd zijn om dit te doen. Daarvoor heeft diegene een diploma nodig, die bestaat uit zes toetsen afgenomen bij het CBR. Deze toetsen zijn allemaal theorietoetsen. Deze theorie-examens moeten binnen vijf jaar afgerond zijn.

De theorielessen zijn als volgt:

  • Bedrijfsmanagement
  • Calculatie Goederen
  • Financieel Management
  • Personeelsmanagement
  • Wegvervoer Goederen Deel 1
  • Wegvervoer Goederen Deel 2

Als u als eigenaar niet beschikt over deze examens dan kunt u een persoon aanstellen die het diploma wel heeft. Wel moeten personen die over dit diploma beschikt in de Europese Unie wonen. Als u een andere persoon heeft aangesteld die het diploma beheerd, dan moet u wel de bijpassende verklaringen invullen. Deze verklaring is inbreng van vakbekwaamheid.

De persoon die dit diploma heeft, mag voor maximaal vier bedrijven het transport aansporen. Ook geld er een maximum van 50 voertuigen, over deze bedrijven. Als de persoon met het diploma maar één bedrijf aanspoort, mag het onbeperkt voertuigen aansturen.

4. Betrouwbaar

U moet kunnen aantonen dat u en uw bedrijf betrouwbaar is. Dat moet u doen door middel van een VOG. Een VOG is een Verklaring Omtrent het Gedrag. Van die VOG heeft u de verklaring voor NP nodig. NP is de verklaring Natuurlijke Personen. Ook heeft u de RP nodig. De RP slaat op Rechtspersonen.

Als u de Eurovergunning gaat aanvragen mag uw VOG maximaal twee jaar oud zijn. Als u een B.V., maatschap, of V.O.F. als bedrijfsvorm heeft dan heeft u een VOG Rechtspersonen nodig. Die vraagt u aan bij het ministerie van Justitie. Als u een eenmanszaak heeft, dan moet u een VOG Natuurlijke Personen aanvragen bij uw gemeente.

Als u een persoon heeft aangesteld die de bevoegdheden heeft om vervoer aan te sturen moet er voor deze persoon ook een VOG Natuurlijke Personen worden aangevraagd.

Vergunning intrekken

Eurovergunning.eu kan ook een vergunning niet toestaan. Ook kunnen ze de Eurovergunning intrekken als het bedrijf niet meer aan de afgesproken voorwaarden voldoet.
Ook kan de Eurovergunning worden ingetrokken als Bureau Bibob dat adviseert. Dat bureau kijkt naar criminele bezigheden met de Eurovergunning. Dus de Eurovergunning wordt ingetrokken als de Eurovergunning gebruik wordt voor criminele activiteiten. Eurovergunning.eu kan alleen deze gegevens aanvragen als ze ervan overtuigd zijn dat het gebruikt wordt voor criminele activiteiten.

Handelsregister

Het bedrijf moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Wij van eurovergunning.eu kunnen deze gegevens zelf uit het Handelsregister halen, dus u hoeft uw KVK-gegevens niet naar ons toe te sturen.

Informatie nodig?

Als u een bedrijf wilt starten die transporteert heeft u de Eurovergunning nodig anders mag u niet vervoeren voor een derden partij. Ook kunt u met de Eurovergunning vervoeren tussen de EU-landen. Ook als u een bestelservice heeft kan het zijn dat u de Eurovergunning nodig heeft. Heeft u meer informatie nodig? Neem gerust contact met ons op.

Een Eurovergunning aanvragen?

Als u een bedrijf wilt starten die transporteert heeft u de Eurovergunning nodig anders mag u niet vervoeren voor een derden